Älvräddarna

Älvräddarna

Älvräddarna är en politiskt och religiöst obunden ideell miljöorganisation. När Samorganisationen bildades 1974 var flertalet svenska älvar redan offrade för vattenkraft och även återstoden hotades av vattenkraftutbyggnad. Starka politiska krafter ville utplåna också det sista av fria älvar och älvsträckor i landet.

Älvräddarna informerar politiker, myndigheter och allmänhet, deltar i olika samråd och seminarier, deltar i domstolsförhandlingar, kontrollerar befintliga vattenkraftstillstånd, tillsynsanmäler och polisanmäler vid behov, agerar rådgivare åt fiskevårdsföreningar, utför utredningar, kontrollerar sanningshalten i elbolagens marknadsföring m.m.

Älvräddarnas arbete

 • Älvräddarna kämpar för att befintlig vattenkraft ska miljöanpassas med fiskvägar, fingaller, omlöp, ålyngelledare, minimitappning osv.
 • Stopp för all ny utbyggnad av vattenkraft.
 • Utrivning av onödig vattenkraft. T.ex. den som producerar väldigt lite el men förstör viktiga vattendrag.
 • Strömmande vattendrag kan (om den restaureras och befrias från vattenkraft) bli en viktig grundplåt för glesbygdens försörjning. Detta i form av hållbar sportfisketurism, ekoturism, forspaddling, forsränning osv.

Situation 2016

 • Idag finns ca 2200 vattenkraftverk i Sverige, färre än 3% har fiskvägar (hur många av dessa som faktiskt fungerar vet ingen).
 • 80% av alla strömmande vatten är utbyggda med vattenkraft
 • 90% av all vattenkraft är småskalig.
 • Den småskaliga vattenkraften producerar endast 10% av den totala vattenkraftsenergin. Därför är den många gånger överflödig då många vattendrag förstörs för väldigt lite el.
 • Strömmande vatten har blivit en av världens mest hotade biotoper.
 • Endast 3% av all vattenkraft i Sverige har moderna tillstånd enligt miljöbalken.
 • Idag är bara ett fåtal av en gång 80 laxälvar laxförande. 

Naturkompaniets naturbonus 2016

Om Älvräddarna blir tilldelade Naturkompaniets naturbonus 2016 kommer de pengarna främst att användas i konkreta åtgärder i form av borttagande av dammar som inte längre gör nytta, men som hindrar fiskar att röra sig fritt och samtidigt förstör viktiga strömsträckor i svenska åar och älvar. Aktuella projekt i år är utrivning av första vandringshindret i Harmångersån i Gävleborgs län, i Emån i Kalmar län och i Ickån i Dalarnas län. I samtliga fall skulle stora habitat skapas för fiskstammar av öring, havsöring och lax, som idag är mer eller mindre hotade i de aktuella områdena. Samtidigt återskapas naturliga strömsträckor, vilket är till gagn för även andra arter som utter, strömstare, kungsfiskare, flogpärlmusslor mm, och givetvis till nytta och glädje för det rörliga friluftslivet som paddling och sportfiske. 

Kommentarer