Återkallelse av JetForce från Pieps, POC och Black Diamond

Black Diamond gick tidigare ut med ett pressmeddelande att dem återkallade lavinryggsäckarna JetForce Avalanche Airbag Packs från Pieps, POC och Black Diamond. Det gäller alla modeller som har tillverkningsdatum med kod 4275-5077. Återkallelsen är ett frivilligt initiativ från tillverkarens sida. Det är i ett förebyggande syfte, inga skador eller olyckor har rapporterats in i samband med användning av de angivna lavinryggsäckarna.

För att returnera JetForce Avalanche Airbag Packs till Black Diamond servicecenter och för mer detaljerad information gå in här >>