Ekoturismföreningen

Kalhyggesfria skogar för naturturism och friluftsliv

Våra skogar har betydligt fler värden än bara timmer och massaved. De är vårt naturarv och dessutom basen för ett omfattande friluftsliv, en växande naturturism och andra landsbygdsnäringar. På allt fler platser i Sverige är därför ett mångbruk av skogen och någon form av skydd mer lönsamt, och något som redan på kort sikt ger fler jobb lokalt och större exportintäkter. Bland exemplen finns våra förslag om buffertskogar runt Tivedens nationalpark och att skydda de fjällnära urskogar som Fastighetsverket förvaltar.

Just nu kan du rösta för morgondagens skogsbruk, där virkesproduktion samsas med och tar hänsyn till friluftsliv, turism och andra näringar. Av bara farten gynnas biologisk mångfald och klimatsmarta skogar som binder mer växthusgaser.

Natur- och ekoturismen växer i Sverige. Utländska besökare i vår natur bidrar med exportintäkter på bortåt 30 miljarder. Svenska besökare spenderar lika mycket eller mer på sina resor till skogar, fjäll, skärgårdar och vattendrag. Tillsammans blir det nya jobb och landsbygdsutveckling runt om i landet.

Därför behövs nya metoder för att bruka skogen, särskilt de skogar som vi äger tillsammans. En framtid där skogen producerar sågtimmer och massaved, men också är bas för rekreation och friluftsliv, samt näringar som turism och renskötsel. Vi behöver helt enkelt mer av vacker naturskog och mindre av fulskog med sina sönderkörda och oframkomliga kalhyggen och sina trista artfattiga plantageskogar.

Den här utmaningen är viktig för Ekoturismföreningen. Därför arbetar vi både med att skapa opinion och med att få igång praktiska exempel runt om i Sverige på hur detta faktiskt kan göras. I vårt förslag om buffertskogar runt Tivedens nationalpark är sambanden tydliga. Vackra skogar runt nationalparken får fler att stanna lite längre och upptäcka mer. Resultatet blir nya jobb och inkomster i bygden, som vida överträffar statens något minskade intäkter. Nu försöker vi, ihop med traktens turismföretag, friluftslivet, kommunen och lokala naturskyddskrafter få igång ett första större försöksprojekt tillsammans med statliga Sveaskog. Dessutom vill vi tillsammans med Fastighetsverket utforska hur fjällurskogarna kan bli lönsamma utan att huggas ner.

Din röst på kalhyggesfria skogar för naturturism och friluftsliv blir ett första steg mot nya sätt att på allvar ta tillvara skogens alla värden.

Läs mer om Ekoturismföreningen >>Foto: Staffan Widstrand

Om Naturkompaniets naturbonus

Du som är kundklubbsmedlem är också en del i Naturkompaniets miljöarbete. Som ett tack för din lojalitet skänker Naturkompaniet årligen ett belopp motsvarande en procent av medlemmarnas totala inköp till utvalda frilufts-, natur- och miljöprojekt. Vi kallar detta projekt för Naturbonusen. De senaste åren har den sammanlagda summan uppgått till cirka en miljon kronor per år! Vilka organisationer eller vilka projekt som ska få ta del av Naturbonusen bestäms av medlemmarna i en årlig omröstning. 

Var med och rösta på årets vinnare av naturbonusen

Omröstningen startar tisdag den 1/3 och den kommer att skickas ut via mail till alla medlemmar. Du behöver därför vara medlem för att vara med och rösta. Gå med i kundklubben innan 25/2 så hinner du vara med och påverka årets vinnare.  

Kommentarer