Showing 45 of 235

När du ska köpa fluglina är det ett par olika val som måste göras. Beroende på hur du fiskar har vi flytande fluglinor, sjunkande fluglinor och så kallade intermediate fluglinor som låter flugan sjunka precis under vattenytan. När du köper fluglina tänk då på att anpassa fluglinan efter flugspöets klass. Välkommen att rusta dig med linor och allt för flugfisket hos oss!