Schysst sommar

Naturskyddsföreningen - Schysst sommar

Schysst sommar och vinter är värd naturbonusen eftersom det skulle främja vår planet samtidigt som vi kan göra en stor samhällsinsats. Projektet bidrar till att den svenska miljöröresen sänker sina trösklar så att fler känner sig välkomna- oavsett bakgrund. Med hjälp av Schysst konceptet som bygger på delaktighet, har vi lyckats motverka utanförskap och maktlöshet hos unga som befinner sig i socioekonomiskt utsatta områden. Vinner vi Naturbonusen kan vi möjliggöra att fler unga kommer in i miljöengagemanget och ser friluftslivet som en given del i sin vardag. Vi kan befästa att natur- och miljöinriktade frilutsaktiviteter för unga fungerar som en viktig möjlighet och motvikt till den problembild som finns i socioekonomiskt svaga områden. ( i detta fall i områden såsom Rosengård, Husby, Botkyrka, Skiftinge/Årby)

 

Kommentarer