Skogshjältarna

Friluftsliv ska vara för alla. Så är det inte idag

Att ha tillgång till natur och friluftsliv är ofta socialt, ekonomiskt och kulturellt betingat. Barn vars föräldrar inte har vana att vistas i naturen får sällan chans att prova själva. Det vill vi ändra på, för alla barn mår bra av att uppleva och upptäcka friluftslivet, oavsett ekonomisk, social eller kulturell bakgrund. Därför har vi startat Skogshjältarna.

Äventyr runt knuten

Skogshjältarna skapar äventyr runt knuten, i en miljö som finns nära barnens hem och skola, i bostadsområden där friluftslivet traditionellt inte är så starkt. Skogshjältarna ger samtidigt verktyg och utbildning till barnens pedagoger så att de kan fortsätta äventyren med barnen. Och sist, men inte minst, bjuder Skogshjältarna in barnens familjer så att de också får upptäcka och bli en del av barnens nyfunna naturäventyr. Om Skogshjältarna och Friluftsfrämjandet skulle vinna Naturbonusen skulle vi kunna skapa ännu fler Skogshjältar, på fler platser i landet. Vi skulle kunna erbjuda flera skolor att få ta del av utbildning, aktiviteter och material så att hundratals barn, pedagoger, ungdomar och familjer fick lära sig om och få upptäcka och utforska vår fantastiska natur.

Alla barns rätt

Att vistas i naturen är bra för både kropp och knopp, det visar en rad forskningsstudier. I ett långsiktigt perspektiv stärker det barnens hälsa. I ett kortsiktigt har de roligt och får en tryggare förankring i sin hemmamiljö. Båda är lika viktiga och något vi tycker alla barn borde ha rätt till. Friluftsliv för alla, helt enkelt. Det är vad Skogshjältarna handlar om.

Kommentarer