Förslag på märken

  Förslag på kategorier

   Förslag på sökning

    Produkter

    Hållbara skal

    Våra avtryck på miljön skapas av våra sätt att leva. Vår livsstil.
    Genom att välja plagg av hög kvalitet och lång livslängd, minskar du som användare påverkan på vår miljö.
    För att ett plagg ska tjäna dig så länge som möjligt, är det viktigt att du vårdar och tar hand om det. Det finns mängder av produkter vi använder dagligen för hygien eller exempelvis skydd mot väder och insekter, men även smuts och svett som vi själva producerar. Dessa har ofta en negativ påverkan på kläders limningar och membran. Därför är det med fördel vi rekommenderar att exempelvis skaljackan tvättas efter en veckas fjällvandring.

    DWR
    För att göra tyg vattenavvisande används en DWR-behandling (Durable Water Repellant finish). Det finns olika DWR-behandlingar, men den som varit vanligast förekommande är en fluorkarbonbehandling. Denna typ innehåller PFC (perfluorerade ämnen), en mycket stor grupp organiska ämnen som används i olika sammanhang då de är vatten-, smuts- och fettavvisande samt har bra temperaturtålighet.

     

    Högfluorerade ämnen
    Högfluorerade ämnen är en grupp mycket stabila ämnen. Vissa bryts ned långsamt eller inte alls i naturen, medan andra omvandlas till persistenta ämnen. Många av dem ansamlas i levande organismer. Eftersom dessa ämnen är fett- och vattenavstötande, lagras de inte i fettvävnad som andra bioackumulerande ämnen. De binder istället proteiner och lagras på andra ställen i kroppen, exempelvis levern och i blodet. I naturen hittas höga halter av dessa ämnen hos djur och i människors blod. 

    PFC
    Tidigare har en så kallad C8-behandling varit mest använd, en långkedjad PFC. Kemikalierna i C-8 har blivit mycket uppmärksammat de senaste åren då de har visat sig vara reproduktionsstörande och varken bra för miljön, djur eller människor. Många varumärken gick då över till en annan typ av DWR behandling där en kortkedjad PFC (C6) istället användes. Denna är fri från PFOA och PFOS, men har fortfarande negativa effekter på miljö och människa.

    PFOS (perfluoroktansulfat) är ett PBT-ämne, dvs. persistent, bioackumulerande och toxiskt. Det innebär att PFOS inte bryts ned i naturen utan ansamlas där. Ämnet är kroniskt giftigt, reproduktionsstörande och giftigt för vattenlevande organismer.

    PFOA (perfluoroktansyra)
    Bryts inte heller ned i naturen. Ämnet är reproduktionsstörande och är troligen cancerogent för människor. Ämnet finns med i POPs-förordningen (Persistent organic pollutants) som förbjuder eller begränsar användningen av långlivade organiska föroreningar i kemiska produkter och varor.

    Framtiden
    Vi på Naturkompaniet har sedan några år tillbaka aktivt arbetat med att fasa ut skalplagg med fluorkarbonimpregnering. Här har vi samlat skalplagg som är helt fluorkarbonfria och ett bättre val för både dig, djuren och naturen. Älska elementen du vill vistas i. 

    Välkommen!

    Läs mer

    Våra toppmärken

    Registrera dig för nyhetsbrevet

    Du har nästan klarat det. Nu behöver du bara klicka på bekräftelselänken i mejlet.
    Registrera dig för nyhetsbrevet

    Ange en giltig e-postadress