STF - Tillsammans

Lägerverksamheten - TILLSAMMANS

Svenska Turistföreningen har sedan 2001 drivit verksamheten TILLSAMMANS, som samlar unga tjejer med olika etnisk, kulturell och socioekonomisk bakgrund för att de tillsammans ska få upptäcka nya platser, växa som personer och öka kunskapen om natur, kultur och friluftsliv i Sverige.

Det finns en tydlig integrationstanke med projektet och vi eftersträvar en blandning av deltagare utifrån bakgrunder och erfarenheter.

Svenska Turistföreningen, STF, är en ideell medlemsorganisation vars syfte är att få människor att upptäcka Sverige och att främja möjligheterna till natur- och kulturturism i Sverige. Oavsett bakgrund och förutsättningar.

Ett läger kostar cirka 95 000 kr att genomföra och vi planerar att genomföra 3 stycken under 2016. Med stöd från Naturkompaniets miljöbonus kan vi genomföra fler läger.

Läs mer om TILLSAMMANS på https://www.svenskaturistforeningen.se/stf-arrangerar/tillsammans/


Kommentarer