Naturbonusen 2017

Nu är det dags att nominera kandidater till Naturbonusen 2017. Du som är medlem kan bidra på flera sätt, både genom att tipsa och genom att rösta.

Som medlem i vår kundklubb gör du en viktig insats för miljön och friluftslivet. Varje år skänker Naturkompaniet en procent av det totala bonusgrundande beloppet som medlemmarna handlar för under ett kalenderår, till ett natur- eller miljövårdsprojekt. Vi på Naturkompaniet började med detta upplägg för några år sedan och hittills har vi kunnat bidra till flera väldigt viktiga projekt. En hel rad organisationer har fått ta del av pengarna, Svenska turistföreningen, Älvräddarna, Min stora dag och Naturarvet är några av dem. För Naturbonusen 2017 kommer summan att hamna på ca 1,5 - 2 miljoner kronor, som de utvalda favoritprojekten kommer att få dela på.

Så tipsa gärna alla organisationer, företag eller föreningar som ni vet gör bra saker för friluftslivet och/eller naturen om möjligheten att söka detta bidrag, så kan vi tillsammans göra något riktigt bra av Naturbonusen 2017!
 

Så här funkar det!

  • Projektet som ansöker måste vara ett natur-, miljö- eller friluftsprojekt.
  • Sista ansökningsdag är fredag den 9 december.
  • Naturkompaniet går igenom ansökningarna och väljer ut de bidrag som får vara med i omröstningen.
  • Utvalda projekt presenteras i januarinumret av magasin 365.
  • Omröstningen för våra medlemmar hålls i slutet av februari.

Här hittar du ansökningsformuläret >>

2015 donerade vi 1 435 126 kr till följande projekt

Min Stora Dag

Organisationen riktar sig till svårt sjuka barn och unga och vill underlätta deras annars tunga vardag med gemensamma aktiviteter som kan ge livsgnista och avlastning. För donationen kommer man bl a att arrangera två äventyrsläger.

Summa: 300 000 kr

STF

Driver sedan 2001 lägerverksamheten Tillsammans som samlar unga tjejer från olika bakgrund för att de tillsammans ska få upptäcka nya platser och öka deras kunskap om natur, kultur och friluftsliv i Sverige.
STF vill bevara Kungsleden för kommande generationer, bland annat genom upprustning av fjällstugor, vindskydd, bastubyggnader och utedass.

Summa: 200 000 kr + 50 000 kr

 

Älvräddarna

Ideell miljöorganisation som bildades 1974 och som arbetar för fria älvar och älvsträckor i landet. Med pengar från Naturbonusen vill de ta bort ineffektiva dammkonstruktioner så att fisken åter kan vandra fritt.

Summa: 200 000 kr

Naturarvet

En stiftelse som samlar in medel för att köpa loss skyddsvärd gammelskog i Sverige, för att bevara den biologiska mångfalden och främja både friluftsliv och forskning. En särskilt aktuell satsning är Våneviks gammelskog i Oskarshamn.

Summa: 200 000 kr

Ekoturismföreningen

Vill att det moderna skogsbruket ska samsas med friluftsliv och turism. Skydd av skogen kan många gånger vara mer värt än avverkning. Bland annat vill de säkra buffertskogar kring Tivedens nationalpark.

Summa: 100 000 kr

Sportfiskarna

Många av våra vanligaste fiskarter har minskat i Sverige, gäddan är en av dem, särskilt i skärgårdsmiljöer. Sportfiskarna anlägger så kallade ”gäddfabriker”, vattenfyllda ängsmarker som fungerar som lek- och uppväxtplatser för fisken. Nu vill de anlägga ännu fler.

Summa: 100 000 kr

 

Friluftsfrämjandet

Har startat rörelsen Skogshjältarna. Ambitionen är att alla barn oavsett social, ekonomisk och kulturell bakgrund ska få chansen att upptäcka friluftslivet. Skogshjältarna ska framför allt verka i områden där naturkopplingen inte är självklar.

Summa: 100 000 kr

 

Naturskyddsföreningen

Projektet Schysst sommar vill kombinera miljö- och samhällsnytta och riktar sig i första hand till unga boende i socioekonomiskt utsatta områden. De vill visa att miljöengagemang och friluftsliv kan vara vägen till ett rikt liv.

Summa: 100 000 kr