Du som är kundklubbsmedlem är också en del i Naturkompaniets miljöarbete. Som ett tack för din lojalitet skänker Naturkompaniet årligen ett belopp motsvarande en procent av medlemmarnas totala inköp till utvalda frilufts-, natur- och miljöprojekt. Vi kallar detta projekt för Naturbonusen. De senaste åren har den sammanlagda summan uppgått till cirka en miljon kronor per år! Vilka organisationer eller vilka projekt som ska få ta del av Naturbonusen bestäms av medlemmarna i en årlig omröstning.

Naturkompaniet donerar 1 435 126 kr

Omröstningen för 2015 års naturbonus är nu klar. Tidigare år har donationen skett till ett projekt men för 2015 så har pengar fördelats på totalt 9 olika projekt.

”Vi på Naturkompaniet är väldigt stolta och glada över att vi har möjlighet att stötta så många bra och nyttiga projekt och att vi totalt delar ut drygt 1,4 miljoner. Dessa donationer vet vi kommer att komma till bra användning och leda till att många projekt kan genomföras och glädja både många människor, samt bidra till en bättre natur och ett rikare friluftsliv.

Vi vill rikta ett stort tack till våra kundklubbsmedlemmar som gör detta möjligt!”

Henrik Hoffman, Vd Naturkompaniet AB

Min Stora Dag

Organisationen riktar sig till svårt sjuka barn och unga och vill underlätta deras annars tunga vardag med gemensamma aktiviteter som kan ge livsgnista och avlastning. För donationen kommer man bl a att arrangera två äventyrsläger.

Summa: 300 000 kr

STF

Driver sedan 2001 lägerverksamheten Tillsammans som samlar unga tjejer från olika bakgrund för att de tillsammans ska få upptäcka nya platser och öka deras kunskap om natur, kultur och friluftsliv i Sverige.
STF vill bevara Kungsleden för kommande generationer, bland annat genom upprustning av fjällstugor, vindskydd, bastubyggnader och utedass.

Summa: 200 000 kr + 50 000 kr

 

Älvräddarna

Ideell miljöorganisation som bildades 1974 och som arbetar för fria älvar och älvsträckor i landet. Med pengar från Naturbonusen vill de ta bort ineffektiva dammkonstruktioner så att fisken åter kan vandra fritt.

Summa: 200 000 kr

Naturarvet

En stiftelse som samlar in medel för att köpa loss skyddsvärd gammelskog i Sverige, för att bevara den biologiska mångfalden och främja både friluftsliv och forskning. En särskilt aktuell satsning är Våneviks gammelskog i Oskarshamn.

Summa: 200 000 kr

Ekoturismföreningen

Vill att det moderna skogsbruket ska samsas med friluftsliv och turism. Skydd av skogen kan många gånger vara mer värt än avverkning. Bland annat vill de säkra buffertskogar kring Tivedens nationalpark.

Summa: 100 000 kr

Sportfiskarna

Många av våra vanligaste fiskarter har minskat i Sverige, gäddan är en av dem, särskilt i skärgårdsmiljöer. Sportfiskarna anlägger så kallade ”gäddfabriker”, vattenfyllda ängsmarker som fungerar som lek- och uppväxtplatser för fisken. Nu vill de anlägga ännu fler.

Summa: 100 000 kr

 

Friluftsfrämjandet

Har startat rörelsen Skogshjältarna. Ambitionen är att alla barn oavsett social, ekonomisk och kulturell bakgrund ska få chansen att upptäcka friluftslivet. Skogshjältarna ska framför allt verka i områden där naturkopplingen inte är självklar.

Summa: 100 000 kr

 

Naturskyddsföreningen

Projektet Schysst sommar vill kombinera miljö- och samhällsnytta och riktar sig i första hand till unga boende i socioekonomiskt utsatta områden. De vill visa att miljöengagemang och friluftsliv kan vara vägen till ett rikt liv.

Summa: 100 000 kr