Förslag på märken

  Förslag på kategorier

   Förslag på sökning

    Produkter

    NATURKOMPANIET NATUR & MILJÖ


    OM VÅRT MILJÖARBETE
    Grundtanken är enkel: vi på Naturkompaniet älskar friluftsliv och att vistas i naturen. För oss är det en självklarhet att göra vårt bästa för att värna om miljön.

    Naturkompaniet är och ska vara ett ansvarstagande företag som är engagerat i miljöfrågor och vi ska alltid i vårt dagliga arbete värdera miljöpåverkan. Vårt främsta vapen i kampen om en bättre miljö är att vi bara säljer produkter av och med hög kvalitet i en ofta tidlös design. En kvalitativ produkt ska enligt oss hålla länge och ska inte skapa ett ”köp-använd-släng” beteende hos våra kunder. Förbättringsarbetet inom natur och miljö är ett aldrig avslutat arbete och vi ska alltid sträva efter att förbättra det!  

    Naturkompaniet tar ansvar för en hållbar utveckling genom att göra sunda affärer i alla hänseenden med omtanke för miljö och arbetsförhållanden hos våra tillverkare. Vi för en ständig dialog med våra leverantörer om att aktuella lagar och förordningar som finns lagstiftade gällande miljö, arbetsmiljö och djurens rättigheter följs och att tillverkningsprocessen löpande kontrolleras.

    I största möjliga mån strävar vi efter att återvinna dekorationsmaterial, emballage, förpackningar, kartonger, papper, plast och batterier i våra butiker och på våra kontor. Likaså strävar vi efter att minska energiförbrukningen och använda oss av förnyelsebara energikällor.

    Ett grönt magasin. Papper från Norrland, miljöcertifierat tryckeri och klimatkompenserad distribution via posten. Magasin 365 produceras med största möjliga miljöhänsyn. Magasinet trycks på ett klorfritt papper från SCA. Det har sitt ursprung i hållbart skogsbruk och tillverkas med unikt låga koldioxidutsläpp.

    Inköpen planeras i god tid så att varorna kan transporteras så miljövänligt som möjligt. Vi försöker att minska antalet sändningar från våra leverantörer till butikerna genom att komplettera varor på ett genomtänkt sätt med få och stora leveranser istället för flera små. Vi strävar efter att enbart anlita ISO-certifierade transportörer samt transportörer som använder miljödiesel.

     

    LITA PÅ OSS!
    Vi vet att du som är kund hos oss har stora krav på oss som företag och vi har också höga krav på oss själva. När du väljer att handla dina produkter hos oss så ska du lita på att vi har gjort vår hemläxa. På Naturkompaniet jobbar vi efter vad vi kallar ”The Naturkompaniet Way”, ett dokument som gör att vi i alla delar av vårt arbete ska agera på ett moraliskt och etiskt korrekt sätt med naturen, lagstiftning och miljön i åtanke. Vi arbetar också enligt våra gröna steg. De gröna stegen går runt i ett sorts kretslopptänk. Vårt mål är att du ska lita på oss och på de produkter du köper i våra butiker. Dina köp ska generera pengar som doneras till natur och miljöprojekt och produkterna ska vara hållbara och av hög kvalitet. Den dag produkterna slutligen är utslitna och har tjänat sitt syfte så ska du kunna lämna dem för återvinnig i våra butiker.

    NATURKOMPANIET ÄR VINNARE AV SUSTAINABLE BRAND INDEX 2019!
    Naturkompaniet anses vara Sveriges mest hållbara kläd- och skovarumärke enligt 18 600 svenska konsumenter.
    Sustainable brand index är Europas största varumärkesundersökning med fokus på hållbarhet. 
    Vi är otroligt glada över att ha fått det fina betyget. Vårt interna mål är att vara Sveriges miljövänligaste val inom sport och friluftsliv och att konstant förbättra vårt miljöarbete och minska vår påverkan på miljön.


    NATURKOMPANIET ÄR VINNARE AV RETAIL AWARDS 2019!

    Motivering:
    Att Naturkompaniet hör till ledarna i hållbarhetsligan är nog inte förvånande, med tanke på dess medvetna kundkrets. Med mål att göra sunda affärer i alla avseenden och enbart sälja hållbara produkter i tidlös design ställs höga krav på allt som köps in, från när och fjärran. En liten men växande del av sortimentet är svenskproducerat, liksom butiksinredningen. Produktvård, reparation och uthyrning erbjuds kunderna som även kan lämna produkter till återvinning. Hos Naturkompaniet gör sig rabattjägarna inte besvär – en del av kundklubbens bonus går till naturen och Black Friday blev Green Friday med klädvård och ekologiskt kaffe.

    NATURKOMPANIETS GRÖNA STEG
    Vårt mål är att du ska lita på oss och på de produkter du köper i våra butiker. Dina köp ska generera pengar som doneras till natur och miljöprojekt och produkterna ska vara hållbara och av hög kvalitet. Den dag produkterna slutligen är utslitna och har tjänat sitt syfte så ska du kunna lämna dem för återvinnig i våra butiker.

    Kvalitet och hållbarhet: Du ska kunna lita på oss och på de produkter du köper i våra butiker. Produkterna ska vara hållbara och av hög kvalitet. Ju längre livslängd en produkt har, desto mindre blir den produktens totala miljöpåverkan. Vårt främsta vapen i kampen om en bättre miljö är att vi bara säljer produkter av hög kvalitet och ofta i en tidlös design. En kvalitativ produkt ska enligt oss hålla länge och ska inte vara en produkt av ”köp-använd-släng”

    Ett grönare val: Vår egen symbol Ett grönare val ska underlätta för dig som kund att hitta våra grönaste produkter.

    Naturbonus: Naturkompaniets kundklubb, Naturkompaniet 365, skänker varje år en Naturbonus till ett frilufts-, natur- och miljöprojekt: Naturbonusen är alltid 1% av alla medlemmars total kundklubbsbonus. Medlemmarna får själva rösta fram vinnaren. Vi skänker årligen cirka 1 miljon kronor till ett projekt som våra medlemmar röstat fram. 

    Produktvård och reparation: Genom att vårda dem och vid behov reparera dem kan du förlänga livslängden ytterligare. Vi bidrar gärna med råd och hjälp.

    Återvinning: Den dag produkterna slutligen är utslitna och har tjänat sitt syfte ska du kunna lämna in dem för återvinning i våra butiker. Vi samarbetar med ett världsledande företag som återvinner gamla produkter till nya

    ETT GRÖNARE VAL
    Vår egen symbol Ett grönare val ska underlätta för dig som kund att hitta våra grönaste produkter. Vi på Naturkompaniet bryr oss om naturen och miljön och därför säljer vi produkter av hög kvalitet och som har lång livslängd. Det är den viktigaste delen i vårt miljöarbete.

    Vi har utvecklat ett system med olika kriterier som ska uppfyllas för att produkter ska kunna få denna symbol. Produkterna får poäng utifrån dessa kriterier och när den uppnår till vår gräns så får den vår märkning ”ett grönare val”. Ett grönare val innebär inte att en produkt är till 100 procent miljöanpassad, men den garanterar att tillverkaren har gjort aktiva val för att göra produkten mer miljövänlig. Det kan innebära att tillverkaren använder återvunnet material, ekologiskt producerade material, att tillverkningsprocessen är fri från kemikalier, att produkten är energieffektiv, att produkten är närproducerad, går att återvinna och/eller att man gjort andra, för miljön, positiva val. Du kan filtrera på siten för att se vilka produkter som är ett grönare val och symbolen syns också på etiketterna på produkterna i butiken.

     

    NYA ÄVENTYR FÖR GAMLA KLÄDER OCH SKOR
    Lämna in dina uttjänta friluftskläder och skor hos oss på Naturkompaniet. Vi samarbetar med I:CO som är ett av de ledande internationella företagen inom återvinning. De ser till att det du lämnar in på bästa möjliga sätt kommer till användning igen – antingen på andrahandsmarknaden eller i form av materialåtervinning. Jordens resurser är begränsade. Därför är det av största vikt att material i så stor utsträckning som möjligt kommer in i ett kretslopp istället för att hamna på soptippen. Om vi hjälps åt kan vi göra stor skillnad.

    Så återvinner vi kläder och skor
    Kläder och skor som lämnats i våra återvinningsboxar skickas till I:CO där de sorteras utifrån skick och material för att sedan återvinnas på ett så optimalt sätt som möjligt.

    Så här arbetar I:CO med återvinning:

    1. Återanvändning
     Skor och plagg som är i tillräckligt gott skick går direkt ut på second hand-marknaden. Att fortsätta att använda redan tillverkade produkter är den överlägset mest hållbara formen av återvinning. Det är också därför som vi vill uppmana dig att vårda och laga det du köpt hos oss i så stor utsträckning som möjligt. Låt inte heller saker du tröttnat på samla damm eller, ännu värre, åka i soporna. Sälj på loppis, ge bort till en vän, lämna till välgörande ändamål – eller lämna till återvinning hos oss på Naturkompaniet. På så sätt kan vi hjälpas åt att minska behovet av att producera nytt är det bästa sättet att skydda miljön.
    1. Sluten återvinning
     Vissa material kan användas som råvara för att skapa nya, liknande, kvalitetsmaterial. Så kallad sluten återvinning. Ofta går det inte att ha en helt sluten produktionscykel. Ofta krävs ett tillskott av energi och resurser för att först bryta ned materialet och sedan skapa ett nytt användbart material. Men fördelarna är ändå stora. Det krävs mycket mindre resurser i form av råmaterial, kemikalier, vatten och energi än för att producera materialet från grunden. Det förhindrar även att det ursprungliga materialet går till spillo som avfall.

    Här är några exempel hur det kan fungera i praktiken:

    Dun
    Dun är ett fantastiskt material med lång hållbarhet som är lätt att återanvända, även om till exempel jackan eller sovsäcken är utsliten i övrigt. Efter tvätt och utsortering av trasigt dun går det att återanvända, med bara ett litet kvalitetstapp, jämfört med nytt dun.

    Ull
    Även ull går att återanvända, även om kretsloppet här inte är helt slutet. Stickad ull kan revas upp och finfördelas så att det sedan går att spinna ny tråd av den. Här är Fjällrävens Re-Wool-kollektion ett bra exempel. Den finfördelade ullen har kortare fibrer än den ursprungliga, vilket gör att man ofta till sätter nylon för få bättre slitstyrka.

    Polyester
    Plagg i 100 procent polyester är mycket lämpliga för återvinning. Materialet bryts ned, ofta på mekanisk väg, till mycket små polyesterbitar som sedan värms upp och spinns till ny tråd. Återvunnen polyester tappar något i slitstyrka och elasticitet jämfört med nytillverkad. I vissa fall tillsätts därför lite nytillverkad polyester i processen. Fjällrävens eco shell är ett exempel där både yttermaterial, innermaterial och membran är tillverkade av 100 procent återvunnen polyester, som i sin tur kan återvinnas igen.

    Gummi
    Precis som med polyester kan gummisulorna i gamla skor återanvändas. Det utslitna sulorna mals ned till granulat som kan smältas och gjutas till nytt gummi. Även här blir kvaliteten på det återvinna material något lägre än för nytillverkat, men det fungerar bra till många tillämpningar, som exempelvis vardagsskor. Återvinningskretsen är inte helt sluten, eftersom det tillförs både energi och i många fall en viss del nytt material i processen. Därför är det bra att återanvända gummi i stor utsträckning som möjligt, även om återvinning är mer resurssnålt än att tillverka helt nytt material.

    Öppen återvinning
    Öppen återvinning innebär att materialet återvinns till något annat än det var ursprungligen. Många blandmaterial går exempelvis inte att bryta ned och skapa nya vävar av. Men det finns sätt att återanvända även dessa. Sådant material används bland annat som isoleringsmaterial inom fordonsindustrin.

    Energiåtervinning
    Det sista alternativet är att materialet skickas till förbränning och åtminstone får omvandlas till energi i form av el eller fjärrvärme. Det kan tyckas vara resursslöseri, men miljömässigt är soptippen ett mycket sämre alternativ. Cirka 5 procent av alla kläder och skor som kommer till I:CO skickas till förbränning.  

    Om I:CO
    I:CO står för I:Collect. Projektet startade 2009 med ambitionen att erbjuda konsumenter ett enkelt, effektivt och pålitligt sätt att återvinna gamla kläder och skor. Hittills har I:CO samlat in mer än 90 000 ton skor och kläder. Bara under 2017 samlades 61 miljoner plagg (22 000 ton) in. I:CO har i dag verksamhet i 60 länder. I:CO har tillgång till den senaste tekniken och forskningen inom återvinningsområdet, allt för att återvinningen ska ske så optimalt som möjligt. Cirka 60 procent av de insamlade produkterna skickas för direkt återvinning som begagnade varor. Cirka 35 procent återvinns till nya material, medan endast 5 procent av de insamlade plaggen och skorna bränns och blir till energi.

    Mer info: www.ico-spirit.com

     

    ETIK OCH MORAL
    Naturkompaniets ambition är att tillsammans med våra leverantörer ta ansvar för att de människor som tillverkar våra varor får göra det under goda arbetsförhållanden. Vi vill visa respekt för mänskliga rättigheter och värna om människors hälsa. Vårt interna styrdokument, The Naturkompaniet Way, vägleder oss att ta rätt beslut.

    Naturkompaniet är inte ett tillverkande företag. Vi har ingen produktion utan köper färdiga produkter från världens ledande varumärken/leverantörer inom friluftsliv. Vi skall tillsammans med våra leverantörer verka för att skapa en god arbetsmiljö. Vi är övertygade om att vi kan bidra till positiva förändringar genom att kombinera information och utbildning med tydliga krav och kontroll av att eftersträvade åtgärder genomförs. Detta arbete är en aldrig avslutad process.

    Vi har en ständig dialog med våra leverantörer om att aktuella lagar och förordningar som finns lagstiftade gällande bl.a. arbetsmiljö, djurens rättigheter, miljö och andra frågor av etisk karaktär följs och att tillverkningsprocessen löpande följs upp och kontrolleras.

     

    DJURRÄTTSPOLICY
    I Sverige har det varit en del debatt om dun och merinoull och hur djuren i allmänhet behandlas under arbetsprocessen. Vi har haft diskussioner och begärt in garantier från våra leverantörer i dessa frågor för att säkerställa att djuren behandlas på ett korrekt sätt.


    Dun, ett överlägset naturmaterial
    Naturkompaniet har valt att sälja produkter som innehåller dun för att det är en naturprodukt som har utmärkta egenskaper. Det finns idag inget likvärdigt syntetmaterial som kan jämföras med dun gällande isoleringsförmåga, vikt och packbarhet. Det är dessutom ur miljösynpunkt ett bra val jämfört med oljebaserade produkter.

    Vi säljer produkter från flera olika varumärken som innehåller dun. Från dessa varumärken har vi garantier på att fåglarna behandlas på ett etiskt korrekt sätt och enligt gällande djurrättslagar och att så kallad ”live-plucking” inte förekommer. Dunet i de produkter vi säljer är en restprodukt från livsmedelsindustrin och plockas inte från levande fåglar.    Merinoull, värmer även i fuktigt tillstånd
    Naturkompaniet har valt att sälja produkter av Merinoull för att det är en naturprodukt som har utmärkta egenskaper i form av funktionalitet och att det ur en miljösynpunkt är en ren naturprodukt och ett bra miljöval. Merinoull av högsta kvalitet värmer även i fuktigt tillstånd, till skillnad från t.ex. bomull som blir blöt och kyler. Den är mjuk och behaglig mot kroppen och kliar inte. Merinoull har dessutom den fördelen att den inte tar åt sig lukt på samma sätt som syntetplagg och därför luktar den inte illa trots flera dagar av tuff användning.

    Vi säljer produkter med merinoull från ett flertal olika varumärken. Från dessa varumärken har vi garantier på att fåren behandlas på ett etiskt korrekt sätt och enligt gällande djurrättslagar och att så kallad ”mulesing” inte förekommer. Merinoullen i de plagg vi säljer är av högsta kvalitet och kommer främst från Nya Zeelands bergstrakter och från Patagonien.

    Päls, läder och skinn
    Vi har inga pälsprodukter i våra butiker som kommer från djur som jagas, föds upp och slaktas för pälsens skull. Päls, skinn och läder som kommer från frigående djur och som är en restprodukt från livsmedelsindustrin finns i produkter i våra butiker. Exempel på det kan vara får och lammskinnsfodrade produkter samt läderkängor.

    Djurens rättigheter
    Skulle det trots dessa garantier visa sig att ett varumärke fört oss bakom ljuset och har produkter innehållande dun, merinoull, päls och skinn där man inte följer de garantier vi fått gällande djurens rättigheter så kommer vi direkt att vidta åtgärder. Det första vi gör är att sluta köpa dessa produkter. Sedan kräver vi att varumärket tar fram en plan för hur och när de ska åtgärda dessa brister. Utifrån hur varumärket agerar tar vi beslut om fortsatta åtgärder.

     

    VÅRA PÅSAR
    De påsar som vi har i våra butiker är tillverkade av återvunnen polyeten. Påsarna är tillverkade i Sverige och består till 90 % av återvunnet material. Vi tycker att det är ett bra miljöalternativ men följer med i utvecklingen och växlar gärna över till bättre alternativ när det finns. Våra påsar ska källsorteras bland andra mjuka plastartiklar. Om man t.ex. använder dem som soppåse så eldas de upp och dessa påsar har en väldigt hög verkningsgrad vilket gör att man återvinner energi ur dem. Påsarna väger cirka ¼ av en pappkasse och tar väsentligt mindre plats. En pall med återvunna plastpåsar motsvarar cirka 5 pallar med papperspåsar. Det gör att transporterna ökar och utsläppen ökar om man väljer papperskassar. På grund av nedskäpningen i vår natur, har vi infört en miljöavgift om 2 kr på våra påsar. Målet är att halvera antalet påsar och minska inverkan på miljön. Men misströsta inte, miljöavgiften donerar vi årligen till Naturbonusen. Varje år skänker Naturkompaniet 1% av det totala beloppet våra kundklubbsmedlemmar handlar för till natur- och miljövårdsprojekt. Förra året donerade vi 2,3 miljoner kronor. Missa inte att bli medlem så bidrar du också.  

    Varför tar vi ut en miljöavgift för våra påsar?
    Dagens konsumtion av plastpåsar är inte hållbar. Det är alldeles för många påsar i omlopp, helt i onödan. Studier från Naturvårdsverket visar att vi använder nästan 200 plastpåsar per person och år i Sverige. Vi vet av erfarenhet från andra detaljhandelskedjor att mängden påsar minskar radikalt när man tar ut en miljöavgift. Vår filosofi är att värna och att ta hand om den natur som vi strävar efter att inspirera mer människor att besöka. Om vi kan minska vår klimatpåverkan tillsammans med våra kunder så ska vi göra det. Vi tror även att det är något som våra kunder vill och förväntar sig att vi gör. Därför tar vi en miljöavgift på 2kr för varje påse.

    Miljöavgiften doneras i sin helhet!
    Vi donerar varje år via vår Naturbonus 1% av våra kundklubbmedlemmars bonus till natur- och miljövårdsprojekt. Miljöavgiften för alla påsar som vi tar ut i butikerna donerar vi oavkortat till dessa projekt. Förra året donerade vi 2,3 miljoner kronor. Läs mer om Naturbonusen här ».

     

    RESEPOLICY
    Affärsresor och resor till och från jobbet är en sak som har påverkan på naturen men det är något som vi inte kan undvika. Vi jobbar efter en intern resepolicy som bl.a. säger att vi ska värdera miljöpåverkan, tidsåtgång och kostnader när vi planerar, bokar och genomför resor. Vi uppmanar alla anställda att transportera sig för egen maskin till och från jobbet. Det följs varje år upp med statistik och cirka 75 % av vår personal går, springer, cyklar eller liknande till jobbet. När det gäller affärsresor så ska de bokas i god tid för att få så korta resvägar som möjligt och vi väljer transportmedel med följande ordning 1) för egen maskin 2) kollektivtrafik 3) bil 4) flyg. Bokar vi hyrbil så ska den vara så miljövänlig som möjligt och vi väljer flygbuss eller tåg före taxi. Bor vi på vandrarhem eller hotell så tar vi hänsyn till deras miljöpolicy när vi bokar och givetvis ber vi inte om nya handdukar och sängkläder varje dag.

    Registrera dig för nyhetsbrevet

    Du har nästan klarat det. Nu behöver du bara klicka på bekräftelselänken i mejlet.
    Registrera dig för nyhetsbrevet

    Ange en giltig e-postadress