Förslag på märken

  Förslag på kategorier

   Förslag på sökning

    Produkter

    REKORDBONUS TILL NATUREN

    Naturbonusens vinnare är utsedda. Naturkompaniet skänker hela fyra miljoner kronor till fem organisationer som främjar den biologiska mångfalden i Sverige.

    Varje år skänker Naturkompaniet en del av intäkterna från kundklubb 365 till utvalda organisationer inom miljö och naturskydd. Under våren har summan för 2021 räknats fram och Naturbonusen landar på rekordhöga fyra miljoner kronor. Den här gången har temat varit biologisk mångfald. Antalet arter minskar i allt snabbare takt, inte bara i Sverige utan över hela världen. Växter och djur hotas i allt högre utsträckning och känsliga ekosystem förstörs eller sätts ur balans.
    –Den svenska naturen behöver vilda växter och djur, artrikedom och ekosystem som mår bra. Vi vill premiera organisationer och föreningar som värnar om vår alldeles unika natur, säger Matilda Agné, projektledare för Naturbonusen. Flera genomarbetade och bra ansökningar skickades in, berättar Matilda. Medlemmar i kundklubben 365 kunde därefter rösta fram sina favoriter bland de tio nominerade bidragen. Av dem fick följande fem bidrag flest röster och får dela på Naturbonusen om fyra miljoner kronor. –Det finns många viktiga naturprojekt som pågår över hela landet. Och det är tack vare våra trogna kunder som Naturkompaniet kan skänka den här rekordsumman och därmed värna om den biologiska mångfalden och vår svenska natur, säger Matilda.

    Vill du vara med och påverka till vilka organisationer nästa års naturbonus går? Gå då med i vår kundklubb 365.

    BLI MEDLEM »

    VINNARE 2022


    Skydda Skogen, 1 000 000 kr

    Skydda Skogen är en ideell naturvårdsorganisation som arbetar med att bevara skogar med höga naturvärden, vilket främjar den biologiska mångfalden. Under 2021 gjorde organisationen naturvärdesinventering av skog runt om i Sverige och stöttade personer som vill rädda artrik skog i sitt närområde. Tack vare Naturbonusen kommer organisationen att kunna intensifiera det arbetet och på så sätt skydda mer värde-full skog mot avverkning.

    https://skyddaskogen.se    Insamlingsstiftelsen Naturarvet, 1 000 000 kr

    Naturarvet förvärvar och skyddar gammelskog från avverkning. Detta hjälper rödlistade arter och främjar forskning, friluftsliv och turism i områdena. Med Naturbonusen kan Naturarvet slutföra förvärven av den fjällnära Elveskogen och den kustnära Fågelskärsudden. Gamla timmerlador på områdena kommer också att renoveras.

    https://naturarvet.se    Stiftelsen Världsnaturfonden WWF, 1 000 000 kr

    De senaste tjugo åren har antalet fjällrävar i Sverige gått från trettio individer till drygt 300. Men i området mellan Kiruna och Treriksröset saknas de nästan helt. Tack vare Naturbonusen kommer Världsnaturfonden WWF tillsammans med Stockholms universitet och Länsstyrelsen i Norrbotten att återetablera fjällräven norr om Kiruna. Bland annat kommer man att ställa ut foderautomater och viltkameror i området så att rätt skyddsåtgärder kan sättas in.

    https://www.wwf.se/djur/fjallrav/    Svenska Naturskyddsföreningen (NFS), 700 000 kr

    Att restaurera våtmarker har stor betydelse för den biologiska mångfalden. Med Naturbonusen kommer Naturskyddsföreningens länsförbund i Örebro ge skolklasser chansen att delta i arbetet med att återväta torvmark och lära sig mer om vattnets funktion i landskapet. Projektet ska även dokumenteras och spridas till föreningens övriga medlemmar.

    www.naturskyddsforeningen.se    Katastrofhjälp Fåglar och Vilt Skåne Sydväst, 300 000 kr

    Den ideella lokalföreningen KFV Skåne SV driver Projekt Igelkott med målet att fler igelkottar ska överleva. De vårdar och rehabiliterar sjuka och skadade igelkottar och återför dem till naturen. Stödet från Naturbonusen gör att de ta emot fler igelkottar genom att restaurera och bygga ut hela anläggningen och bygga en separat barnavdelning.

    https://kfv-sydvast.se/
    Här har vi samlat alla lyckliga vinnare av Naturbonusen.

    TIDIGARE VINNARE »

    double-arrows-up
    Registrera dig för nyhetsbrevet

    Tack! Nu behöver du bara klicka på bekräftelselänken i mejlet.
    Registrera dig för nyhetsbrevet

    Ange en giltig e-postadress