/magasin-365/Eventshttps://support.naturkompaniet.se/hc/sv

Förslag på märken

  Förslag på kategorier

   Förslag på sökning

    Produkter    Som medlem i vår kundklubb gör du en viktig insats för miljön och friluftslivet. Varje år skänker vi en procent av det totala beloppet våra medlemmar har handlat för till olika natur- eller miljövårdsprojekt. Sedan starten 2011 har vi tillsammans med våra medlemmar skänkt över 12 miljoner kronor till olika organisationer som verkar för att skydda naturen och främja friluftslivet.

    Årets vinnare presenteras i nya numret av magasin 365 som kommer ut 21/9.


    NATURBONUSEN - NOMINERADE 2020


    FÖRENINGEN SÖRMLANDSLEDEN

    Föreningen förvaltar på ideell bas hundra mil vandringsled i landskapet Södermanland. 200 personer arbetar oavlönat med att sköta leden.
    FÖR PENGARNA: Upprustning av leden. I första hand den handikappanpassade rundslingan ”Bruksdammen runt” i Hälleforsnäs, där det finns skärmskydd, fiskebrygga, grillplats och handikappanpassad toalett.


    VÄSTKUSTSTIFTELSEN

    Förvaltar 280 naturreservat i Västsverige och utvecklar vandringsleder, bl.a. Bohusleden, i samabete med med kommuner. Sköter 80 toaletter i skärgården för kajakpaddlare och båtfolk.
    FÖR PENGARNA: Bygga vindskydd med eldstad och friluftstoaletter längs leder och i naturreservat.    STÄDA SVERIGE
    Ideell organisation som drivs av idrottsrörelsen. Engagerar ungdomar från idrottsföreningar att städa i närmiljön.
    FÖR PENGARNA: Bidra till finansiering av städning i fler naturområden tillsammans med lokala föreningar i landet.
    ANIMALS HOPE -FÅGELCENTRALEN

    Fågelcentralen är en ideell räddningsverksamhet och ett av Sveriges största rehabiliteringscenter för vilda fåglar.
    FÖR PENGARNA: Bland annat rusta upp Fågelcentralens byggnader och voljärer som efter 30 år börjar bli ordentligt slitna.


    HÅLL SVERIGE RENT

    Är en ideell stiftelse som arbetar för att förebygga och motverka nedskräpning.
    FÖR PENGARNA: Vill vi arbeta för en skräpfri natur och sprida budskapet att det man tar med sig ut, tar man också med sig hem. Vi kommer ta fram fina skyltar, sätta upp påsholkar och dela ut återanvändbara skräppåsar. Vi hoppas att ni, tillsammans med oss vill arbeta för en skräpfri natur.


    NORDIC OCEAN WATCH - SVERIGE

    Är ett ideellt miljökollektiv som jobbar för att ta vara på haven och synliggöra marin nedskräpning.
    FÖR PENGARNA: Upprätta så kallade Tavaha-bodar, där skräp från våra strandstädningar samlas för att synliggöra problemen med marin nedskräpning – och för att kunna ta tillvara sådant som kan återvinnas.
    SKYDDA SKOGEN

    Föreningen Skydda Skogen bildades 2009 och är Sveriges enda miljöorganisation vars huvudfokus är skog.
    FÖR PENGARNA: Sammanställa kartor och data över skyddsvärda skogar. Ta fram faktabaserade förslag som kan hjälpa Sverige att nå miljömålet Levande skogar.    INSAMLINGSSTIFTELSEN WAR CHILD

    Är en internationell barnrättsorganisation som stöttar barn och unga med erfarenhet av krig och konflikt.
    FÖR PENGARNA: Att genom projektet Naturkraft ge fler ungdomar möjligheten att bearbeta sina erfarenheter från krig och flykt och samtidigt lära sig mer om friluftsliv, svensk natur, allemansrätten och vikten av att ta hand om natur och miljö.


    STIFTELSEN DJURENS Ö

    Arbetar ideellt med att ta hand om skadade vilda djur och moderlösa djurungar. Skadorna är ofta trafikrelaterade eller orsakade av skräp.
    FÖR PENGARNA: Anordna skräpkampanjer för att engagera skolor och förskolor samt Projekt Stoppa Fimpen! Producera informationsmaterial.


    VINNARE 2020


    SKYDDA SKOGEN
    Bevarandet av gammelskogar och skogar med höga naturvärden står högst upp på miljöorganisationen Skydda skogens agenda. Föreningen anordnar bland annat kurser om ekosystem och naturvärden, bedriver opinionsbildning och påverkar politiker. En annan del av arbetet är kartläggning av naturvärden i skog. Sverige har lång väg kvar för att leva upp till miljömålet ”levande skogar” och i sin ansökan skriver Skydda skogen bland annat: ”Sverige hyser en stor del av EU:s naturarv, i form av ovärderliga naturskogar som aldrig tidigare kalavverkats, så kallade kontinuitetsskogar, gammelskogar. Men dessa skogar är bara en spillra av vad som en gång fanns, och att denna spillra går förlorad i snabb takt. Om 10–15 år kommer i stort sett all oskyddad riktig skog i Sverige vara borta. Det tar 10–15 år att slutföra omvandlingen, men hundratals till tusentals år att restaurera fram nya gammelskogar. Naturliga gamla skogar är mycket viktiga att bevara för klimatet, den biologiska mångfalden och för rekreation, hållbar naturturism och folkhälsa. För pengarna ska Skydda Skogen bland annat sammanställa befintliga kartor och data över skyddsvärda skogar, sprida information och föreslå metoder för ytterligare kartläggning. Målet är en nätbaserad karttjänst där det insamlade materialet görs tillgängligt för allmänheten.

    SKYDDA SKOGEN, 550 000 kr    VÄSTKUSTSTIFTELSEN
    I fjol instiftade Västkuststiftelsen tillsammans med arkitektur utbildningen på Chalmers Tekniska högskola i Göteborg, ett pris för utmärkt friluftsdesign. De första pristagarna var studenterna Hugo Bauer och Nelly Elfvelin, som designat var sitt vindskydd. För prispengarna kan Västkuststiftelsen bygga minst två av dessa vindskydd i naturreservat, eller längs med någon av vandringslederna. Om möjligt vill man även bygga två friluftstoaletter. Västkuststiftelsen förvaltar bland annat 280 naturreservat i Västsverige och arbetar tillsammans med kommunerna i området för att samordna utvecklingen av Bohusleden, Gotaleden, Kuststigen och Ätradalsleden. Stiftelsen har även hand om strandstädning och ett åttiotal toaletter för paddlare och båtfolk ute i skärgården.

    VÄSTKUSTSTIFTELSEN, 550 000 kr    HÅLL SVERIGE RENT

    Håll Sverige Rents projekt ”Ren natur”, är en fortsättning på kampanjen ”Rena fjäll”. Fokus den här gången ligger på det mer stadsnära friluftslivet, där nedskräpning är ett växande problem i och med att allt fler människor hittar ut i naturen. I Naturvårdsverket stora undersökning "Friluftsliv 2018" framkommer att sextio procent upplever att naturen är nedskräpad. Projektet beskrivs som en återgång till Håll Sverige Rents ursprung. För pengarna kan Håll Sverige Rent bland annat dela ut återanvändbara skräppåsar, sätta upp påsholkar och skyltar samt bedriva kampanj i sociala medier. Håll Sverige Rent är en ideell stiftelse som grundades 1983 av Naturvårdsverket och återvinningsföretaget AB Svenska Returpack. Stiftelsens syfte är att förebygga och motverkanedskräpning.

    HÅLL SVERIGE RENT, 550 000 kr    SÖRMLANDSLEDEN
    Sörmlandsleden är en ideell förening som förvaltar totalt hundra mil vandringsled genom Södermanland. Naturbonusen är ett välbehövligt tillskott för underhåll av leden. Först och främst är det den handikappanpassade vandringsslingan ”Bruksdammen runt” i Hälleforsnäs som ska rustas upp. Efter 25 år är den i stort behov av renovering. Här finns bland annat skärmskydd, fiskebrygga, grillplats och handikappanpassad toalett. Förhoppningen är att pengarna även kommer att räcka till underhåll på andra delar av leden. Det växande intresset för vandring är en positiv bieffekt av coronapandemin, men har också lett till ökat slitage på populära delar av leden.

    SÖRMLANDSLEDEN, 550 000 kr    Här har vi samlat fler lyckliga vinnare av Naturbonusen.

    TIDIGARE VINNARE »
    double-arrows-up
    Registrera dig för nyhetsbrevet

    Du har nästan klarat det. Nu behöver du bara klicka på bekräftelselänken i mejlet.
    Registrera dig för nyhetsbrevet

    Ange en giltig e-postadress