Förslag på märken

  Förslag på kategorier

   Förslag på sökning

    Produkter

    ETT GRÖNARE VAL

    Naturkompaniets egen symbol "Ett grönare val" ska underlätta för dig som kund att hitta våra miljövänligaste produkter. Vi på Naturkompaniet bryr oss lika mycket som du om naturen och miljön och strävar hela tiden efter att hitta produkter som har så lite klimatpåverkan som möjligt. En av de viktigaste delarna i vårt miljöarbete är att välja produkter av hög kvalitet som har lång livslängd. Tillsammans kan vi göra skillnad!

    För att få märkas med "Ett grönare val" behöver en produkt uppfylla vissa kriterier. Kriterierna ger olika poäng och när en viss produkt når upp till en viss poäng får den märkas med symbolen. Ett grönare val innebär inte att en produkt är till 100 procent miljöanpassad, men den garanterar att tillverkaren har gjort aktiva val för att göra produkten mer miljövänlig. Det kan innebära att tillverkaren använder återvunnet material, ekologiskt producerade material, att tillverkningsprocessen är fri från kemikalier, att produkten är energieffektiv, att produkten är närproducerad, går att återvinna och/eller att man gjort andra, för miljön, positiva val. På hemsidan kan du se vilka produkter som är märkta med symbolen, och i de fysiska butikerna syns symbolen på produktetiketterna.

    KRITERIER FÖR ETT GRÖNARE VAL

    För att en produkt ska få ett Ett grönare val-symbolen, måste den uppfylla minst fyra av de kriterier som anges nedan:    FÖRBÄTTRAT EKOLOGISKT FOTAVTRYCK

    Produkten har ett bättre ekologiskt avtryck än motsvarande alternativ på marknaden, då exempelvis en bättre produktionsmetod används och eller så består produkten av mer än 50% återvunnet material.     ÅTERVUNNA MATERIAL

    Återvunnet material har använts för att göra produkten. Återvunnet material kan exempelvis vara återvunnen ull, polyester eller bomull.


    REPARATION & ÅTERVINNING

    Redan vid produktdesignen har man tagit hänsyn till möjligheten att reparera produkten. Produkten är även tillverkad av material som går att återvinna.

    TILLVERKNINGENS PÅVERKAN

    Ekologiska och sociala effekter av produktionen har analyserats med hjälp av LCA (livscykelanalys).    TILLVERKAD AV NATURLIGA MATERIAL 

    Biologiskt nedbrytbart växt- eller djurmaterial har använts för att tillverka produkten.    HÖGRE HÄNSYN TILL ANVÄNDANDET AV KEMIKALIER

    Inga, eller minimalt med, kemikalier har använts i produktionen.

    SOCIALT ANSVAR

    Tillverkningen uppfyller sociala standarder och lagkrav, ett exempel på märkning är Fair Trade.    TILLVERKAD I EUROPA

    Produkten är tillverkad inom EU och transporten har därmed lägre miljöpåverkan.


    ÅTERBETALNING TILL NATUREN

    Företaget som tillverkar produkten kompenserar för produktens miljöpåverkan och/eller stöder socialt ansvarsfulla verksamheter.


    ÖPPENHET & SPÅRBARHET

    Produkter vars material kan spåras bakåt i leverantörskedjan och som är allmänt tillgängliga.

    LÄR DIG MER OM HÅLLBARHET
    HIGG INDEX – VIKTIG MANUAL FÖR HÅLLBAR HANDEL

    LÄS MER »


    PIONJÄRER INOM HÅLLBARHET

    LÄS MER »


    double-arrows-up
    Registrera dig för nyhetsbrevet

    Tack! Nu behöver du bara klicka på bekräftelselänken i mejlet.
    Registrera dig för nyhetsbrevet

    Ange en giltig e-postadress