Förslag på märken

  Förslag på kategorier

   Förslag på sökning

    Produkter

    ETT GRÖNARE VAL

    Grundtanken är enkel: vi på Naturkompaniet älskar friluftsliv och att vistas i naturen. För oss är det en självklarhet att göra vårt bästa för att värna om miljön.

    Naturkompaniet är och ska vara ett ansvarstagande företag som är engagerat i miljöfrågor och vi ska alltid i vårt dagliga arbete värdera miljöpåverkan. Vårt främsta vapen i kampen om en bättre miljö är att vi bara säljer produkter av och med hög kvalitet i en ofta tidlös design. En kvalitativ produkt ska enligt oss hålla länge och ska inte skapa ett ”köp-använd-släng” beteende hos våra kunder. Förbättringsarbetet inom natur och miljö är ett aldrig avslutat arbete och vi ska alltid sträva efter att förbättra det!  

    Naturkompaniet tar ansvar för en hållbar utveckling genom att göra sunda affärer i alla hänseenden med omtanke för miljö och arbetsförhållanden hos våra tillverkare. Vi för en ständig dialog med våra leverantörer om att aktuella lagar och förordningar som finns lagstiftade gällande miljö, arbetsmiljö och djurens rättigheter följs och att tillverkningsprocessen löpande kontrolleras.

    I största möjliga mån strävar vi efter att återvinna dekorationsmaterial, emballage, förpackningar, kartonger, papper, plast och batterier i våra butiker och på våra kontor. Likaså strävar vi efter att minska energiförbrukningen och använda oss av förnyelsebara energikällor.

    Ett grönt magasin. Papper från Norrland, miljöcertifierat tryckeri och klimatkompenserad distribution via posten. Magasin 365 produceras med största möjliga miljöhänsyn. Magasinet trycks på ett klorfritt papper från SCA. Det har sitt ursprung i hållbart skogsbruk och tillverkas med unikt låga koldioxidutsläpp.

    Inköpen planeras i god tid så att varorna kan transporteras så miljövänligt som möjligt. Vi försöker att minska antalet sändningar från våra leverantörer till butikerna genom att komplettera varor på ett genomtänkt sätt med få och stora leveranser istället för flera små. Vi strävar efter att enbart anlita ISO-certifierade transportörer samt transportörer som använder miljödiesel.

    Lita på oss!

    Vi vet att du som är kund hos oss har stora krav på oss som företag och vi har också höga krav på oss själva. När du väljer att handla dina produkter hos oss så ska du lita på att vi har gjort vår hemläxa. På Naturkompaniet jobbar vi efter vad vi kallar ”The Naturkompaniet Way”, ett dokument som gör att vi i alla delar av vårt arbete ska agera på ett moraliskt och etiskt korrekt sätt med naturen, lagstiftning och miljön i åtanke. Vi arbetar också enligt våra gröna steg. De gröna stegen går runt i ett sorts kretslopptänk. Vårt mål är att du ska lita på oss och på de produkter du köper i våra butiker. Dina köp ska generera pengar som doneras till natur och miljöprojekt och produkterna ska vara hållbara och av hög kvalitet. Den dag produkterna slutligen är utslitna och har tjänat sitt syfte så ska du kunna lämna dem för återvinnig i våra butiker.

    NATURKOMPANIETS GRÖNA STEG

    Vårt mål är att du ska lita på oss och på de produkter du köper i våra butiker. Dina köp ska generera pengar som doneras till natur och miljöprojekt och produkterna ska vara hållbara och av hög kvalitet. Den dag produkterna slutligen är utslitna och har tjänat sitt syfte så ska du kunna lämna dem för återvinnig i våra butiker.

    Kvalitet och hållbarhet: Du ska kunna lita på oss och på de produkter du köper i våra butiker. Produkterna ska vara hållbara och av hög kvalitet. Ju längre livslängd en produkt har, desto mindre blir den produktens totala miljöpåverkan. Vårt främsta vapen i kampen om en bättre miljö är att vi bara säljer produkter av hög kvalitet och ofta i en tidlös design. En kvalitativ produkt ska enligt oss hålla länge och ska inte vara en produkt av ”köp-använd-släng”

    Ett grönare val: Vår egen symbol Ett grönare val ska underlätta för dig som kund att hitta våra grönaste produkter.

    Naturbonus: Naturkompaniets kundklubb, Naturkompaniet 365, skänker varje år en Naturbonus till ett frilufts-, natur- och miljöprojekt: Naturbonusen är alltid 1% av alla medlemmars total kundklubbsbonus. Medlemmarna får själva rösta fram vinnaren. Vi skänker årligen cirka 1 miljon kronor till ett projekt som våra medlemmar röstat fram. 

    Produktvård och reparation: Genom att vårda dem och vid behov reparera dem kan du förlänga livslängden ytterligare. Vi bidrar gärna med råd och hjälp.

    Återvinning: Den dag produkterna slutligen är utslitna och har tjänat sitt syfte ska du kunna lämna in dem för återvinning i våra butiker. Vi samarbetar med ett världsledande företag som återvinner gamla produkter till nya.

    NÄRPRODUCERAT    Vi är stolta att i samarbete med utvalda varumärken kunna presentera ett urval av produkter producerade i Sverige.
    Runt om i vårt avlånga land finns många bevis på en stolt svensk hantverkstradition. Utvecklingen har gått framåt och hantverkaren har fått hjälpmedel, maskiner, ibland ersatts helt och slutligen har produktionen flyttats långt utanför våra gränser. Runt omkring oss finns det producenter som trotsat den utvecklingen eller till och med väckt liv i en vilande hantverkstradition på orten där de lever.
    I och med närproducerat vill vi lyfta fram dessa aktörer och produkter som bidrar till att vi kan leva och bo på orten vi växte upp eller området där vi känner oss hemma. 
    När du köper en närproducerat-produkt på Naturkompaniet bidrar du till uppmuntra och möjliggöra svensk produktion. De flesta närproducerat-produkter är framtagna i samarbete mellan Naturkompaniet och producenten för att möta dina behov och matcha det med svenskt hantverks- och entreprenörskap.


    Se alla produkter här >>

    Närproducerade produkter 

    ETT GRÖNARE VAL


    Vår egen symbol Ett grönare val ska underlätta för dig som kund att hitta våra grönaste produkter. Vi på Naturkompaniet bryr oss om naturen och miljön och därför säljer vi produkter av hög kvalitet och som har lång livslängd. Det är den viktigaste delen i vårt miljöarbete.

    Vi har utvecklat ett system med olika kriterier som ska uppfyllas för att produkter ska kunna få denna symbol. Produkterna får poäng utifrån dessa kriterier och när den uppnår till vår gräns så får den vår märkning ”ett grönare val”. Ett grönare val innebär inte att en produkt är till 100 procent miljöanpassad, men den garanterar att tillverkaren har gjort aktiva val för att göra produkten mer miljövänlig. Det kan innebära att tillverkaren använder återvunnet material, ekologiskt producerade material, att tillverkningsprocessen är fri från kemikalier, att produkten är energieffektiv, att produkten är närproducerad, går att återvinna och/eller att man gjort andra, för miljön, positiva val. Du kan filtrera på siten för att se vilka produkter som är ett grönare val och symbolen syns också på etiketterna på produkterna i butiken.


    Se alla produkter här >>

    Ett grönare val 

    Våra toppmärken

    Registrera dig för nyhetsbrevet

    Du har nästan klarat det. Nu behöver du bara klicka på bekräftelselänken i mejlet.
    Registrera dig för nyhetsbrevet

    Ange en giltig e-postadress