Förslag på märken

  Förslag på kategorier

   Förslag på sökning

    Produkter

    Kriterier för Ett grönare val
    Ett grönare val

    Naturkompaniets egen symbol "Ett grönare val" ska underlätta för dig som kund att hitta våra miljövänligaste produkter. Vi på Naturkompaniet bryr oss lika mycket som du om naturen och miljön och strävar hela tiden efter att hitta produkter som har så lite klimatpåverkan som möjligt. En av de viktigaste delarna i vårt miljöarbete är att välja produkter av hög kvalitet som har lång livslängd. Tillsammans kan vi göra skillnad!

    För att få märkas med "Ett grönare val" behöver en produkt uppfylla vissa kriterier. Kriterierna ger olika poäng och när en viss produkt når upp till en viss poäng får den märkas med symbolen. Ett grönare val innebär inte att en produkt är till 100 procent miljöanpassad, men den garanterar att tillverkaren har gjort aktiva val för att göra produkten mer miljövänlig. Det kan innebära att tillverkaren använder återvunnet material, ekologiskt producerade material, att tillverkningsprocessen är fri från kemikalier, att produkten är energieffektiv, att produkten är närproducerad, går att återvinna och/eller att man gjort andra, för miljön, positiva val. På hemsidan kan du se vilka produkter som är märkta med symbolen, och i de fysiska butikerna syns symbolen på produktetiketterna.

    För att en produkt ska få Ett grönare val-symbol, måste den uppfylla minst fyra av de kriterier som anges nedan:
    Förbättrat ekologiskt fotavtryck
    Produkten har ett bättre ekologiskt fotavtryck än motsvarande alternativ på marknaden. Ett exempel kan vara att produktionen av produkten är mer energieffektiv eller ger mindre utsläpp än andra liknande produkter.
    Återvunna material
    Återvunnet material har använts för att göra produkten. Återvunnet material kan exempelvis vara återvunnen ull, polyester eller bomull.
    Reparation och återvinning
    Redan vid produktdesignen har man tagit hänsyn till möjligheten att reparera produkten. Produkten är även tillverkad av material som går att återvinna.
    Tillverkningens påverkan
    Ekologiska och sociala effekter av produktionen har analyserats med hjälp av LCA (livscykelanalys).
    Tillverkad av naturligamaterial
    Biologiskt nedbrytbart växt- eller djurmaterial har använts för att tillverka produkten.
    Högre hänsyn till användandet av kemikalier
    Inga, eller minimalt med, omiljövänliga kemikalier har använts i produktionen.    Socialt ansvar
    Tillverkningen uppfyller sociala standarder och lagkrav, ett exempel på märkning är Fair Trade.    Tillverkad i Europa
    Produkten är tillverkad i Europa och transporten har därmed lägre påverkan på miljön.
    Återbetalning till naturen
    Företaget som tillverkar produkten kompenserar för produktens miljöpåverkan och/eller stöder socialt ansvarsfulla verksamheter.


    Registrera dig för nyhetsbrevet

    Du har nästan klarat det. Nu behöver du bara klicka på bekräftelselänken i mejlet.
    Registrera dig för nyhetsbrevet

    Ange en giltig e-postadress