Förslag på märken

  Förslag på kategorier

   Förslag på sökning

    Produkter

    REA - kläder & utrustning »

    Vägen mot våra mål

    Vår uppmaning till våra kunder är ”Gör vardagen till ett äventyr”. Oavsett om det handlar om att plocka svamp med barnen eller planera en långvandring igenom Sarek.

    Vi lever som vi lär.

    Passionen för friluftsliv och natur har alltid genomsyrat Naturkompaniet och är vår drivkraft. Den härliga känslan av att röra sig fritt i fjäll, skogar och skärgårdar. Att våga ta ut svängarna och utmana sig själv. Men också att varva ner och låta tankarna flöda fritt. Vi lämnar lägerplatsen i bättre skick än när vi kom och tar med fina minnen och god hälsa hem.

    Att allt fler ska få njuta av friluftsliv och naturen har varit grunden när vi har formulerat Naturkompaniets affärsidé och mission.

    Affärsidé

    Vi främjar naturupplevelser och hälsa genom att tillhandahålla utrustning som underlättar och berikar friluftsliv.

    Mission

    Vår mission är att på ett personligt sätt dela med oss av vår erfarenhet och passion för friluftsliv. Vi värnar om miljön, inspirerar och utrustar människor för att spendera tid i naturen.

    The Naturkompaniet Management Compass

    Vi har valt att dela in vår verksamhet i fyra huvudområden. Inom varje område ska vi genom mål, planering och aktiviteter sträva efter ständig förbättring. Vi kallar detta vägledande ramverk för The Naturkompaniet Management Compass. Denna kompass hjälper oss att orientera oss och definiera långsiktiga mål.

    N = Natur

    Vår kärnverksamhet är att utrusta människor för att vara ute i naturen. Vi ska arbeta aktivt med att vårda och skydda vår planets naturarv och biologiska mångfald och i förlängningen delta i att återställa skadade naturliga system.

    E = Ekonomi

    Positiva resultat, bra processer, kostnadsmedvetenhet och sinne för hållbara affärer är viktigt. Vi ska skapa långvariga affärsrelationer och säker­ställa avkastning åt våra aktieägare under årtionden framöver. En god eko­nomi ger också möjlighet att förbättra vårt hållbara koncept, finansiera våra anställdas löner och utveckling samt skapa nya jobb.

    S = Samhällsansvar

    Naturkompaniet ska vara en arbetsgi­vare och samarbetspartner med hög affärsetisk integritet. Vi strävar efter att vara ett ansvarstagande företag. Vi guidar och inspirerar till friluftsliv där vi verkar, och stöttar organisationer som arbetar med miljö- och naturvård. Naturkompaniet bidrar också till sam­hället genom skatter och avgifter.

    W = Välbefinnande

    Vi strävar efter att behandla människor inkluderande och med respekt. Våra anställda ska ha en bra arbetsmiljö och känna sig trygga. En viktig målsättning för Naturkompaniet är också att vi ska må bra och trivas på jobbet. Fortbild­ning och att vara ute i naturen tillsam­mans är viktiga steg på vägen dit.

    Läs mer om Naturkompaniet

    Pionjärer inom hållbarhet

    Läs mer »

    Vår historia

    Läs mer »

    Hållbarhetsmål

    Läs mer »

    double-arrows-up
    Tack för din registrering!

    Nu behöver du bara klicka på bekräftelselänken vi har skickat till den angivna e-postadressen.
    Tack för din registrering!

    Ange en giltig e-postadress