/magasin-365/Events/service/hjalp-kontakt/

Förslag på märken

  Förslag på kategorier

   Förslag på sökning

    Produkter


    NAVIGERA RÄTT!


    Steg 1.

    Placera kompassen på kartan och använd kompassens ena långsida för att skapa en rak linje mellan din position (A) och ditt mål (B). Observera att kompassens riktning ska peka mot målet.
    Steg 2.
    Vrid kompasshuset till den röda pilen linjerar parallellt med kartans meridianer och kompassen pekar mot norr.

    Steg 3.
    Lyft kompassen från kartan och håll den horisontellt i din hand. Vrid kroppen så att kompassnålens röda del sammanfaller med norrpilens röda del. Nu visar kurspilen rätt riktning. Ta då ett ögonmärke någonstans i kursriktningen och gå dit. Fortsätt så att ta nya ögonmärken i kursriktningen tills du nått ditt mål. 
    Så här kan du lokalisera dig
    Identifiera minst två fasta syftobjekt som du finner på kartan. Rikta kurspilen mot det ena syftobjektet och vrid graderingsringen tills kompassnålens röda del sammanfaller med N. Sedan lägger du kompassen med linjalens långsida över syftobjektet på kartan. Vrid hela kompassen med syftobjektet som centrum så att kompasshusets linjer blir parallella med kartans meridianer och kompassringens N pekande mot kartans norr. Din position är någonstans utmed linjalens långida.

    Upprepa nu allt med ett annat syftobjekt. De båda pejllinjernas skärningspunkt är din position.

    Så här använder du kompass utan karta 
    För att ta ut en kompasskurs väljer du ett ögonmärke åt det håll du vill färdas. Håll kompassen horisontellt framför dig med kurspilen pekande mot ögonmärket. För att nu få kompasskursen till ögonmärket, vrider du graderingsringen tills kompassnålen röda ände pekar mot bokstaven N på graderingsringen. Kompasskursen kan du nu avläsa vid indexstrecket. När du nu tittar i kurspilens riktning har du kursriktningen. Kompassnålens röda ände ska alltid peka mot N. Välj ut ett ögonmärke och gå dit. Fortsätt så att ta nya ögonmärken i kursriktningen tills du nått ditt mål.

    Så här hittar du tillbaka
    Vrid dig själv så att den vita spetsen på kompassnålen pekar mot N. Då har du kursen helt omvänd och kan gå raka vägen tillbaka.
    double-arrows-up
    Registrera dig för nyhetsbrevet

    Du har nästan klarat det. Nu behöver du bara klicka på bekräftelselänken i mejlet.
    Registrera dig för nyhetsbrevet

    Ange en giltig e-postadress