/magasin-365/Events/service/hjalp-kontakt/

Förslag på märken

  Förslag på kategorier

   Förslag på sökning

    Produkter

    NATURKOMPANIET NATUR & MILJÖ


    OM VÅRT MILJÖARBETE
    Grundtanken är enkel: vi på Naturkompaniet älskar friluftsliv och att vistas i naturen. För oss är det en självklarhet att göra vårt bästa för att värna om miljön.

    Naturkompaniet är och ska vara ett ansvarstagande företag som är engagerat i miljöfrågor och vi ska alltid i vårt dagliga arbete värdera miljöpåverkan. Vårt främsta vapen i kampen om en bättre miljö är att vi bara säljer produkter av och med hög kvalitet i en ofta tidlös design. En kvalitativ produkt ska enligt oss hålla länge och ska inte skapa ett ”köp-använd-släng” beteende hos våra kunder. Förbättringsarbetet inom natur och miljö är ett aldrig avslutat arbete och vi ska alltid sträva efter att förbättra det!  

    Naturkompaniet tar ansvar för en hållbar utveckling genom att göra sunda affärer i alla hänseenden med omtanke för miljö och arbetsförhållanden hos våra tillverkare. Vi för en ständig dialog med våra leverantörer om att aktuella lagar och förordningar som finns lagstiftade gällande miljö, arbetsmiljö och djurens rättigheter följs och att tillverkningsprocessen löpande kontrolleras.

    I största möjliga mån strävar vi efter att återvinna dekorationsmaterial, emballage, förpackningar, kartonger, papper, plast och batterier i våra butiker och på våra kontor. Likaså strävar vi efter att minska energiförbrukningen och använda oss av förnyelsebara energikällor.

    Ett grönt magasin. Papper från Norrland, miljöcertifierat tryckeri och klimatkompenserad distribution via posten. Magasin 365 produceras med största möjliga miljöhänsyn. Magasinet trycks på ett klorfritt papper från SCA. Det har sitt ursprung i hållbart skogsbruk och tillverkas med unikt låga koldioxidutsläpp.

    Inköpen planeras i god tid så att varorna kan transporteras så miljövänligt som möjligt. Vi försöker att minska antalet sändningar från våra leverantörer till butikerna genom att komplettera varor på ett genomtänkt sätt med få och stora leveranser istället för flera små. Vi strävar efter att enbart anlita ISO-certifierade transportörer samt transportörer som använder miljödiesel.

     

    LITA PÅ OSS!
    Vi vet att du som är kund hos oss har stora krav på oss som företag och vi har också höga krav på oss själva. När du väljer att handla dina produkter hos oss så ska du lita på att vi har gjort vår hemläxa. På Naturkompaniet jobbar vi efter vad vi kallar ”The Naturkompaniet Way”, ett dokument som gör att vi i alla delar av vårt arbete ska agera på ett moraliskt och etiskt korrekt sätt med naturen, lagstiftning och miljön i åtanke. Vi arbetar också enligt våra gröna steg. De gröna stegen går runt i ett sorts kretslopptänk. Vårt mål är att du ska lita på oss och på de produkter du köper i våra butiker. Dina köp ska generera pengar som doneras till natur och miljöprojekt och produkterna ska vara hållbara och av hög kvalitet. Den dag produkterna slutligen är utslitna och har tjänat sitt syfte så ska du kunna lämna dem för återvinnig i våra butiker.


    UTMÄRKELSER    Vinnare av Sustainable Brand Index™ 2019, 2020 & 2021
    För tredje året i rad har Naturkompaniet blivit utsett till Sveriges mest hållbara varumärke inom Sustainable Brand Index™ kategori kläder och mode – butiker. 

    Sustainable Brand Index™ är Europas största varumärkesstudie med fokus på hållbarhet. I 2021 års studie har 23 400 svenska konsumenter intervjuats om vilka varumärken de anser vara mest hållbara och förutom att vara branschbäst inom kategorin kläder och mode – butiker kommer Naturkompaniet på plats 16 av totalt 390 bedömda varumärken. Vi är otroligt glada över att ha fått det fina betyget åter igen. Vårt interna mål är att vara Sveriges miljövänligaste val inom sport och friluftsliv och att konstant förbättra vårt miljöarbete och minska vår påverkan på miljön.

    Vinnare av Retail Awards 2019
    "Att Naturkompaniet hör till ledarna i hållbarhetsligan är nog inte förvånande, med tanke på dess medvetna kundkrets. Med mål att göra sunda affärer i alla avseenden och enbart sälja hållbara produkter i tidlös design ställs höga krav på allt som köps in, från när och fjärran. En liten men växande del av sortimentet är svenskproducerat, liksom butiksinredningen. Produktvård, reparation och uthyrning erbjuds kunderna som även kan lämna produkter till återvinning. Hos Naturkompaniet gör sig rabattjägarna inte besvär – en del av kundklubbens bonus går till naturen och Black Friday blev Green Friday med klädvård och ekologiskt kaffe."


    KVALITET OCH HÅLLBARHET
    Du ska kunna lita på oss och på de produkter du köper i våra butiker. Produkterna ska vara hållbara och av hög kvalitet. Ju längre livslängd en produkt har, desto mindre blir den produktens totala miljöpåverkan. Vårt främsta vapen i kampen om en bättre miljö är att vi bara säljer produkter av hög kvalitet och ofta i en tidlös design. En kvalitativ produkt ska enligt oss hålla länge och ska inte vara en produkt av ”köp-använd-släng”.

    Produktvård och reparation
    Genom att vårda dem och vid behov reparera dem kan du förlänga livslängden ytterligare. Vi bidrar gärna med råd och hjälp.

    LÄS MER »

    Återvinning

    Den dag produkterna slutligen är utslitna och har tjänat sitt syfte ska du kunna lämna in dem för återvinning i våra butiker. Vi samarbetar med ett världsledande företag som återvinner gamla produkter till nya.

    LÄS MER »


    Ett grönare val
    Vår egen symbol "Ett grönare val" ska underlätta för dig som kund att hitta våra grönaste produkter. Vi på Naturkompaniet bryr oss om naturen och miljön och därför säljer vi produkter av hög kvalitet och som har lång livslängd. Det är den viktigaste delen i vårt miljöarbete.

    Vi har utvecklat ett system med olika kriterier som ska uppfyllas för att produkter ska kunna få denna symbol. Produkterna får poäng utifrån dessa kriterier och när den uppnår till vår gräns så får den vår märkning ”Ett grönare val”. Denna märkning innebär inte att en produkt är till 100 procent miljöanpassad, men den garanterar att tillverkaren har gjort aktiva val för att göra produkten mer miljövänlig. Det kan innebära att tillverkaren använder återvunnet material, ekologiskt producerade material, att tillverkningsprocessen är fri från kemikalier, att produkten är energieffektiv, att produkten är närproducerad, går att återvinna och/eller att man gjort andra, för miljön, positiva val. Du kan filtrera på siten för att se vilka produkter som är ett grönare val och symbolen syns också på etiketterna på produkterna i butiken.

    ETIK OCH MORAL
    Naturkompaniets ambition är att tillsammans med våra leverantörer ta ansvar för att de människor som tillverkar våra varor får göra det under goda arbetsförhållanden. Vi vill visa respekt för mänskliga rättigheter och värna om människors hälsa. Vårt interna styrdokument, The Naturkompaniet Way, vägleder oss att ta rätt beslut.

    Naturkompaniet är inte ett tillverkande företag. Vi har ingen produktion utan köper färdiga produkter från världens ledande varumärken/leverantörer inom friluftsliv. Vi skall tillsammans med våra leverantörer verka för att skapa en god arbetsmiljö. Vi är övertygade om att vi kan bidra till positiva förändringar genom att kombinera information och utbildning med tydliga krav och kontroll av att eftersträvade åtgärder genomförs. Detta arbete är en aldrig avslutad process.

    Vi har en ständig dialog med våra leverantörer om att aktuella lagar och förordningar som finns lagstiftade gällande bl.a. arbetsmiljö, djurens rättigheter, miljö och andra frågor av etisk karaktär följs och att tillverkningsprocessen löpande följs upp och kontrolleras.

    Djurrättspolicy
    I Sverige har det varit en del debatt om dun och merinoull och hur djuren i allmänhet behandlas under arbetsprocessen. Vi har haft diskussioner och begärt in garantier från våra leverantörer i dessa frågor för att säkerställa att djuren behandlas på ett korrekt sätt.


    Dun, ett överlägset naturmaterial
    Naturkompaniet har valt att sälja produkter som innehåller dun för att det är en naturprodukt som har utmärkta egenskaper. Det finns idag inget likvärdigt syntetmaterial som kan jämföras med dun gällande isoleringsförmåga, vikt och packbarhet. Det är dessutom ur miljösynpunkt ett bra val jämfört med oljebaserade produkter.

    Vi säljer produkter från flera olika varumärken som innehåller dun. Från dessa varumärken har vi garantier på att fåglarna behandlas på ett etiskt korrekt sätt och enligt gällande djurrättslagar och att så kallad ”live-plucking” inte förekommer. Dunet i de produkter vi säljer är en restprodukt från livsmedelsindustrin och plockas inte från levande fåglar.

    Merinoull, värmer även i fuktigt tillstånd
    Naturkompaniet har valt att sälja produkter av merinoull för att det är en naturprodukt som har utmärkta egenskaper i form av funktionalitet och att det ur en miljösynpunkt är en ren naturprodukt och ett bra miljöval. 

    Vi säljer produkter med merinoull från ett flertal olika varumärken. Från dessa varumärken har vi garantier på att fåren behandlas på ett etiskt korrekt sätt och enligt gällande djurrättslagar och att så kallad ”mulesing” inte förekommer. Merinoullen i de plagg vi säljer är av högsta kvalitet och kommer främst från Nya Zeelands bergstrakter och från Patagonien.

    Päls, läder och skinn
    Vi har inga pälsprodukter i våra butiker som kommer från djur som jagas, föds upp och slaktas för pälsens skull. Päls, skinn och läder som kommer från frigående djur och som är en restprodukt från livsmedelsindustrin finns i produkter i våra butiker. Exempel på det kan vara får och lammskinnsfodrade produkter samt läderkängor.

    Djurens rättigheter
    Skulle det trots dessa garantier visa sig att ett varumärke fört oss bakom ljuset och har produkter innehållande dun, merinoull, päls och skinn där man inte följer de garantier vi fått gällande djurens rättigheter så kommer vi direkt att vidta åtgärder. Det första vi gör är att sluta köpa dessa produkter. Sedan kräver vi att varumärket tar fram en plan för hur och när de ska åtgärda dessa brister. Utifrån hur varumärket agerar tar vi beslut om fortsatta åtgärder.


    NATURBONUS
    Naturkompaniets kundklubb, Naturkompaniet 365, skänker varje år en Naturbonus till ett frilufts-, natur- och miljöprojekt: Naturbonusen är alltid 1% av alla medlemmars total kundklubbsbonus. Medlemmarna får själva rösta fram vinnaren. Vi skänker årligen cirka 1 miljon kronor till ett projekt som våra medlemmar röstat fram.

    LÄS MER »

    BLI MEDLEM »

    VÅRA PÅSAR
    Då vi på Naturkompaniet värnar om miljön försöker vi så långt vi kan använda förbrukningsvaror som har så låg miljöpåverkan som möjligt. Vi har därför valt att använda svensktillverkade pappersbärkassar som är helt återvinningsbara och biologiskt nedbrytbara. Pappret är ett skandinaviskt FSC-certifierat papper och all pappersmassa kommer från hållbara skogsbruk i Skandinavien. Färgen som används är vattenbaserad.

    Under en övergångsperiod har vi även kvar våra tidigare påsar som är tillverkade av återvunnen polyeten. Plastpåsarna tillverkas i Sverige och består till 90 % av återvunnet material.

    På grund av nedskräpningen i vår natur, har vi infört en miljöavgift om 2 kr på våra påsar. Målet är att halvera antalet påsar och minska inverkan på miljön. Men misströsta inte, miljöavgiften donerar vi årligen till Naturbonusen. Varje år skänker Naturkompaniet 1 % av det totala beloppet våra kundklubbsmedlemmar handlar för till natur- och miljövårdsprojekt. För 2020 donerade vi 2,5 miljoner kronor. Missa inte att bli medlem så bidrar du också.  

    Varför tar vi ut en miljöavgift för våra påsar?
    Dagens konsumtion av plastpåsar är inte hållbar. Det är alldeles för många påsar i omlopp, helt i onödan. Studier från Naturvårdsverket visar att vi använder nästan 200 plastpåsar per person och år i Sverige. Vi vet av erfarenhet från andra detaljhandelskedjor att mängden påsar minskar radikalt när man tar ut en miljöavgift. Vår filosofi är att värna och att ta hand om den natur som vi strävar efter att inspirera mer människor att besöka. Om vi kan minska vår klimatpåverkan tillsammans med våra kunder så ska vi göra det. Vi tror även att det är något som våra kunder vill och förväntar sig att vi gör. Därför tar vi en miljöavgift på 2 kr för varje påse.


    RESEPOLICY
    Affärsresor och resor till och från jobbet är en sak som har påverkan på naturen men det är något som vi inte kan undvika. Vi jobbar efter en intern resepolicy som bl.a. säger att vi ska värdera miljöpåverkan, tidsåtgång och kostnader när vi planerar, bokar och genomför resor. Vi uppmanar alla anställda att transportera sig för egen maskin till och från jobbet. Det följs varje år upp med statistik och cirka 75 % av vår personal går, springer, cyklar eller liknande till jobbet. När det gäller affärsresor så ska de bokas i god tid för att få så korta resvägar som möjligt och vi väljer transportmedel med följande ordning 1) för egen maskin 2) kollektivtrafik 3) bil 4) flyg. Bokar vi hyrbil så ska den vara så miljövänlig som möjligt och vi väljer flygbuss eller tåg före taxi. Bor vi på vandrarhem eller hotell så tar vi hänsyn till deras miljöpolicy när vi bokar och givetvis ber vi inte om nya handdukar och sängkläder varje dag.

    Registrera dig för nyhetsbrevet

    Du har nästan klarat det. Nu behöver du bara klicka på bekräftelselänken i mejlet.
    Registrera dig för nyhetsbrevet

    Ange en giltig e-postadress